english

Sloučení skupiny Praha a Brno

Dne 11. 1. 2023 se na pracovním setkání odsouhlasilo sloučení skupin SASA Praha a SASA Brno. Setkání budou probíhat osobně v Brně a budou se přenášet i v on-line podobě. Proto se na ně může každý přeživší přihlásit bez ohledu na vzdálenost. První setkání se uskuteční v úterý 24. 1. 2023 v 17:00 hod. Další setkání budou probíhat každých 14 dní, a to vždy sudé úterý v měsíci (viz další info v kontaktech). Děkujeme za pochopení.