english

12 Kroků SASA

 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad útokem, následky útoku, a že naše životy začaly být neovladatelné.
 2. Dospěli jsme k víře, že milující Vyšší moc je větší než naše a může obnovit naši naději, uzdravení a duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se odevzdat svou vůli a svůj život do péče milující Vyšší moci tak, jak jí rozumíme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou inventuru sebe sama, sexuálního útoku a jeho vlivu na náš život. Nemáme žádné další tajemství.
 5. Přiznali jsme milující Vyšší moci, sami sobě a jiné lidské bytosti své silné a slabé stránky.
 6. Jsme zcela přístupni tomu, aby nám milující Vyšší moc pomohla odstranit všechny ochromující důsledky útoku, a jsme neustále ochotni zacházet se sebou samými s úctou, soucitem a přijetím.
 7. Pokorně a upřímně jsme požádali milující Vyšší moc, aby odstranila naše nezdravé a sebedestruktivní chování pocházející ze sexuálního násilí.
 8. Sepsali jsme seznam všech lidí, kterým jsme mohli ublížit z vlastní svobodné vůle, včetně sebe, a byli jsme ochotni to napravit.
 9. Rozhodli jsme se udělat nápravu ve všech případech tam, kde je to možné, kromě případů, kdy by naše jednání mělo ublížit nám samým nebo jiným fyzicky, duchovně nebo emocionálně.
 10. Pokračujeme v přebírání zodpovědnosti za naše vlastní uzdravování, a když se přistihneme, že se stále chováme jako oběti, ihned se přiznáme.
 11. Pomocí modlitby a meditace zdokonalujeme svůj vědomý styk se sebou a s milující Vyšší mocí tak, jak ji chápeme, a prosíme o to, abychom poznali vůli Vyšší moci a měli sílu a odvahu ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a snažili se odevzdávat toto poselství ostatním, kteří přežili sexuální útok, a následně uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.