english

Jak probíhá setkání

Preambule:

Jsme duchovní svépomocnou skupinou žen a mužů, která se řídí souborem doporučených 12 kroků a 12 tradic, převzatých z AA (Anonymní alkoholici) spolu se Slogany a Modlitbou o poklid. Nemáme žádné poplatky. Vše, co se během setkání a mezi členy navzájem sdělí, se musí udržet v přísné tajnosti. Naše skupina není řízena experty (není v ní žádný terapeut). SASA není náhražkou terapie ani jiných forem profesionální pomoci, pokud tato je potřebná. Nezáleží na tom, kdo inicioval násilí, tedy na pachateli, zda je to člen rodiny, příbuzný, nevlastní rodič, rodinný přítel, učitel, trenér, duchovní, partner, manžel, nebo někdo cizí. Věříme, že nás násilí ovlivnilo, ať už k němu došlo jednou, nebo vícekrát, i když se vzniklé následky nemusely projevit okamžitě. V SASA se učíme nepopírat věci, které se nám staly, a uvědomovat si, že napadení nebyla naše vina. Nikdo si nezaslouží být znásilněn nebo zneužit. V SASA sdílíme mezi sebou své pocity, zkušenosti, sílu a naději. Při sdílení můžeme mít pocit, jako bychom strhávali obvazy z ran, které nikdy nebyly dostatečně zhojeny. A TO BOLÍ. Nicméně je jednodušší plakat, když máme kolem sebe přátele, kteří se nebojí našich slz. Můžeme se navzájem utěšovat – to je důvod, proč tady jsme. Nikdy nezapomínejme, že časem můžeme být uzdraveni z hanby, ze žalu a sebedestruktivního chování, které mnohdy sužuje nás, tiché bojovníky, kteří přežili. Pokud budeme pracovat na programu, budeme se dříve či později radovat z naplňování příslibů.