english

Informace o setkání

SASA mítink je jedinečný nástroj, který je možno použít během uzdravování. SASA není náhradou za terapii, tam kde je terapie potřeba, ale je místem, kde se vytváří vzájemné vztahy a společenství, které vznikají díky sdílení. Tato vzájemná sounáležitost přeživších, kteří mají podobnou zkušenost, je něco, co nelze jednoduše zachytit či popsat.

Čas strávený s ostatními, kteří rozumí (a kteří to chápou způsobem, který nikdo jiný nedokáže), je úlevou a může být inspirující. SASA zdůrazňuje skutečnost, že nejsme sami a nic jiného to nevyjadřuje tak názorně jako účast na setkání SASA. Každý z nás je v jiné fázi uzdravení, ale každý z nás potřebuje zpětnou vazbu o tom, že to, co se stalo, bylo skutečné a že to nebyla naše vina.

Mítinky mohou být založeny i těmi, kteří přežili sexuální útok či násilí, aniž by oni sami někdy absolvovali 12-ti krokový program. Všechny SASA skupiny jsou autonomní. Neexistuje žádná "správná" cesta, jak vést mítink. Forma mítinku a další rozhodnutí spojená s mítinkem (např. délka mítinku) se v různých skupinách liší. Při organizování SASA mítinku je možno použít osobní zkušenost z jiných 12-ti krokových programů. To podstatné, co činí SASA mítinky tím, čím jsou, je laskavá podpora jednotlivých členů SASA vůči sobě navzájem. Tím se SASA mítinky stávají tím, čím jsou - bezpečným místem pro společné setkávání a sdílení.

Jako obvykle, vezměte si, co se Vám líbí a zbytek opusťte...