english

12 Tradic SASA

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě SASA.
 2. Pro účel naší skupiny existuje jen jedna autorita: milující Vyšší moc, jak se sama projevuje ve skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou jen spolehliví služebníci, kteří nevládnou.
 3. Jedinou podmínkou členství je, že jste přežili sexuální útok nebo pokus a že si přejete se z toho uzdravit.
 4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují další skupinu nebo SASA jako celek.
 5. Každá skupina SASA má pouze jediný primární účel: přinášet toto poselství oběti, která stále ještě trpí.
 6. Skupina SASA by nikdy neměla souhlasit s propůjčováním jména SASA ke komerčním účelům ani je finančně podporovat, protože problémy peněz, majetku a prestiže nás vzdalují od našeho primárního a duchovního účelu.
 7. Každá skupina SASA se snaží být plně soběstačná a nebude přijímat příspěvky, které ohrožují její autonomii a poslání.
 8. SASA by měla zůstat navždy neprofesionální, ale naše servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky.
 9. SASA jako taková by nikdy neměla být organizována, ale může vytvářet servisní výbory nebo komise přímo zodpovědné těm, kterým slouží.
 10. SASA nemá názor na vnější otázky mimo společenství, proto by jméno SASA nemělo být nikdy zataženo do veřejné diskuze.
 11. Naše politika veřejných vztahů je založena spíše na přitažlivosti programu SASA než na propagaci. V rozhlase, v televizi, v tisku a na internetu musíme vždy zachovávat osobní anonymitu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich tradic. Vždy nám připomíná, abychom kladli principy před osobnosti.
Ke stažení:
12 Tradic SASA  [23.5 kB, doc]