english

O nás

Kdo jsme?

Jsme duchovní svépomocnou skupinou žen a mužů, která se řídí souborem doporučených 12 kroků a 12 tradic, převzatých z AA (Anonymní alkoholici) spolu se Slogany a Modlitbou o poklid. Nemáme žádné poplatky. Vše, co se během setkání a mezi členy navzájem sdělí, se musí udržet v přísné tajnosti. Naše skupina není řízena experty (není v ní žádný terapeut). SASA není náhražkou terapie ani jiných forem profesionální pomoci, pokud tato je potřebná. Nezáleží na tom, kdo inicioval násilí, tedy na pachateli, zda je to člen rodiny, příbuzný, nevlastní rodič, rodinný přítel, učitel, trenér, duchovní, partner, manžel, nebo někdo cizí. Věříme, že nás násilí ovlivnilo, ať už k němu došlo jednou, nebo vícekrát, i když se vzniklé následky nemusely projevit okamžitě. V SASA se učíme nepopírat věci, které se nám staly, a uvědomovat si, že napadení nebyla naše vina. Nikdo si nezaslouží být znásilněn nebo zneužit. V SASA sdílíme mezi sebou své pocity, zkušenosti, sílu a naději. Při sdílení můžeme mít pocit, jako bychom strhávali obvazy z ran, které nikdy nebyly dostatečně zhojeny. A TO BOLÍ. Nicméně je jednodušší plakat, když máme kolem sebe přátele, kteří se nebojí našich slz. Můžeme se navzájem utěšovat – to je důvod, proč tady jsme. Nikdy nezapomínejme, že časem můžeme být uzdraveni z hanby, ze žalu a sebedestruktivního chování, které mnohdy sužuje nás, tiché bojovníky, kteří přežili. Pokud budeme pracovat na programu, budeme se dříve či později radovat z naplňování příslibů.

Otevřené dveře

Svépomocná skupina SASA je pro ženy i muže (různého věku), kteří se stali obětí sexuálního útoku či nátlaku (incest, znásilnění, pokus o znásilnění, sexuální nátlak, atd.). Nezáleží na tom, jestli se to stalo v dětství, dospívání, dospělosti nebo stáří. Každý má na skupinu přístup.

Zavřené dveře

Na skupinu nemá přístup pouze násilník, který se dopouštěl sexuálního útoku nebo nátlaku.

Zájemci o setkání

Zájemci o setkání se nemusejí předem objednávat, ale pokud chtějí mít jistotu, mohou tak učinit přes uvedené kontakty.

Zakládání nových skupin SASA

Pokud máte chuť založit v okolí svého bydliště novou skupinu SASA, je tato iniciativa vítána. Skupina SASA v Praze byla určena jako kontaktní skupina pro Evropu, žádáme proto, abyste nás v případě zájmu založit skupinu kontaktovali. Veškeré materiály zde poskytované ke stažení jsou určeny pro potřeby jednotlivce, jinak pouze s naším vědomím. Děkujeme za pochopení, je nutné dodržovat určitý rámec setkávání i pracování na programu.