english

12 Příslibů SASA

 1.  Dosáhneme a udržíme si vnitřní klid.
 2. Nalezneme novou svobodu a nové štěstí.
 3. Nebudeme litovat minulosti ani nebudeme chtít, aby se za ní zavřely dveře.
 4. Pochopíme slovo „klid“ a budeme znát jeho cenu.
 5. Bez ohledu na to, na kterém stupni vývoje se budeme nacházet, uvidíme, jak naše zkušenosti pomáhají druhým.
 6. Pocit zbytečnosti a sebelítosti zmizí.
 7. Vytratí se sobecké zájmy a začneme mít zájem o lidstvo.
 8. Naše sebepoznání rozkvete.
 9. Celý náš přístup a pohled na život se změní.
 10. Strach z lidí a ekonomické nejistoty nás opustí.
 11. Intuitivně budeme vědět, jak řešit situace, které nás dříve mátly.
 12. Náhle si uvědomíme, že Bůh dělá pro nás to, co jsme nemohli udělat pro sebe.