english

POZOR ZMĚNA

1. Změna termínu posledního setkání na adrese Francouzská 585/1, Praha 2:

- setkání (meeting) ze dne 11. 6. 2022 se ruší z personálních důvodů a překládá se na sobotu 18. 6. 2022

2. Skupina SASA Praha zatím hledá nové prostory pro setkávání, neboť stávající pronajímatel dům uzavírá min. na 2 roky z důvodu rekonstrukce.